Vụ án khiến 330 nghìn người Nhật Bản ký đơn đòi tử hình hung thủ