/ / /

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra? Các trường hợp cụ thể?


Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra? Các trường hợp cụ thể?
 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra được hiểu là trách nhiệm bồi thường khi có thiệt hại xảy ra do phát sinh từ tài sản. BLDS năm 2015 quy định các trường hợp cụ thể:

Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

"1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải là cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.”

Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

"1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội.”

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

"Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do câu cối gây ra.”

Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

"Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.”

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra được xác định dựa trên căn cứ xác định lỗi của chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng tài sản. Những người này có lỗi vô ý hoặc cố ý để tài sản của mình gây thiệt hại. Ngoài ra, luật quy định trường hợp không cần xác định lỗi của chủ sở hữu như trách nhiệm dân sự do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Vấn đề lỗi của chủ sở hữu trong trách nhiệm dân sự do tài sản gây ra, nhiều trường hợp mang tính chất suy luận logic mà không thể xác định được một cách trực tiếp. Chủ sở hữu, người quản lý sử dụng tài sản phải bồi thường thiệt hại khi tài sản gây thiệt hại trừ trường hợp thiệt hại xảy ra do bất khả kháng, do lỗi của người thứ ba hoặc do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH SỰ THẬT
Địa chỉ: Số 8 Ngõ 36 phố Hoàng Ngọc Phách,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN
Email: luatsuthat.vn@gmail.com

Điện thoại: 04.3776.7007 - Hỗ trợ 24/7: 0938188889/0912.47.97.66/0913.23.36.31

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ website Luật Sự Thật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.