/ / /

Quyền đối với bất động sản liền kề ?


Quyền đối với bất động sản liền kề ?
 

I. Khái niệm

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản chịu quyền).

II. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

1. Theo thỏa thuận của các bên

Bên có bất động sản hưởng quyền và bên có bất động sản chịu hưởng quyền có thể tự do thỏa thuận với nhau về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hai bên nhưng không được trái quy định của pháp luật.

2. Theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp chuyển giao bất động sản. Điều 247 BLDS năm 2015 quy định về Hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề: "Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyền giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”.

Bất động sản được chuyển giao thì đương nhiên quyền đối với bất động sản liền kề cũng được chuyển giao mà không cần thỏa thuận.

Chủ sở hữu mới của bất động sản chịu hưởng quyền đương nhiên bị hạn chế và có nghĩa vụ đối với bất động sản liền kề, không được cản trở việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề.

Xác lập quyền đối với bất động sản liền kề do sự phân chia bất động sản. Khoản 3 Điều 245 BLDS năm 2015 quy định: Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không phải đền bù”.

3. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Ngoài ra việc xác lập quyền và nghĩa vụ của bất động sản liền kề còn dựa theo di chúc hoặc địa thế tự nhiên của bất động sản.

III. Nguyên tắc thực hiện

Pháp luật quy định cho các bên được tự do thỏa thuận để thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với bất động sản liền kề. Trường hợp không có thỏa thuận thì việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 248 BLDS năm 2015 quy định các nguyên tắc thực hiện đối với bất động sản liền kề:

"1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.

2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.

3. Không được thực hiện hàn vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.”

Thay đổi thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề. Điều 249 BLDS năm 2015 quy định:

"Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền dẫn đến thay đổi thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền thì chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền trong một thời gian hợp lý. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này.”

IV. Quyền đối với bất động sản liền kề

1. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề (Điều 252 BLDS năm 2015)

Điều 252 BLDS năm 2015 quy định về Quyền cấp, thỏa nước qua bất động sản:

"Trường hợp so vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ nhiều vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.”

2. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác (Điều 253 BLDS năm 2015)

"Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.”

3. Quyền về lối đi qua (Điều 254 BLDS năm 2015)

"1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất ộng sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

4. Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản (Điều 255 BLDS năm 2015)

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của chủ sở hữu khác một các hợp lý, nhưng phải đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

V. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 256 BLDS năm 2015 quy dịnh về các trường hợp chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề. Bao gồm:

-Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người.

-Việc sử dụng, khai thác bất động sản không làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.

-Theo thỏa thuận của các bên.

-Trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH SỰ THẬT
Địa chỉ: Số 8 Ngõ 36 phố Hoàng Ngọc Phách,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN
Email: luatsuthat.vn@gmail.com

Điện thoại: 04.3776.7007 - Hỗ trợ 24/7: 0938188889/0912.47.97.66/0913.23.36.31

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ website Luật Sự Thật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.