/ / / /

Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới Thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ


Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới Thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ
Được ký kết ngày 15/4/1994 có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiệp định này có hiệu lực và bắt buộc đối với các thành viên trong WTO phải tuân thủ và thực thi. Hiệp định TRIPS có những quy định liên quan đến phạm vi các loại quyền SHTT rộng hơn, bao quát hơn so với các công ước đã tồn tại trước đó.

Các nguyên tắc của Hiệp định TRIPS
1. Nguyên tắc đối xử quốc gia
Nguyên tắc đối xử quốc gia được quy định lần đầu tiên trong Công ước Paris (Điều 2). Tuy nhiên, hoạt động của nguyên tắc này theo Công ước Paris làm phát sinh những khác biệt về mức độ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp giữa các nước thành viên của Liên minh và hệ quả là tạo ra những rào cản cho xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ.
Nguyên tắc đối xử quốc gia trong Hiệp định TRIPS đòi hỏi mỗi nước thành viên WTO dành sự bảo hộ cho công dân các nước thành viên khác "không kém thiện chí hơn” sự bảo hộ dành cho công dân của mình.

2. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc
Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc được quy định tại Điều 4 Hiệp định TRIPS. Nguyên tắc này không được đề cập trong những công ước về sở hữu trí tuệ được thiết lập trước Hiệp định TRIPS nhưng được quy định trong các thoả thuận khác của WTO như GATT (Điều I) và GATS (Điều 2). Trong khi nguyên tắc đối xử quốc gia cấm một nước thành viên phân biệt đối xử giữa công dân của mình và công dân của các nước thành viên khác, nguyên tắc đối xử tối huệ quốc cấm một nước thành viên phân biệt đối xử giữa công dân của hai nước thành viên khác. Đối với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Điều 4 Hiệp định TRIPS đòi hòi các nước thành viên của WTO dành sự bảo hộ "lập tức và vô điều kiện” "ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền hoặc miễn trừ” cho "công dân của bất kỳ nước nào khác” (bao gồm cả công dân của nước không phải là thành viên của WTO) như sự bảo hộ dành cho công dân của mình.

3. Nguyên tắc minh bạch
Nguyên tắc minh bạch được biết đến lần đầu tiên trong Điều X GATT năm 1947. Trong Hiệp định TRIPS, nguyên tắc này được quy định tại Điều 63. Mục đích của nguyên tắc minh bạch là "giúp cho chính phủ và các chủ thể khác được thông báo về khả năng thay đổi của pháp luật sở hữu trí tuệ của nước thành viên nhằm góp phần đảm bảo môi trường pháp lý ổn định và có thể dự báo được.”

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH SỰ THẬT
Địa chỉ: Số 8 Ngõ 36 phố Hoàng Ngọc Phách,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN
Email: luatsuthat.vn@gmail.com

Điện thoại: 04.3776.7007 - Hỗ trợ 24/7: 0938188889/0912.47.97.66/0913.23.36.31

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ website Luật Sự Thật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.