/ / /

Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra?


Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra?
 

1. Khái niệm

Điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do tài sản gây ra là những yếu tố cần thiết phải có mà nếu thiếu một trong những yếu tố đó thì trách nhiệm BTTH sẽ không phát sinh trên thực tế.

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2.1 Cơ sở xác định điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH

Điều 584 BLDS năm 2005 quy định về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: "1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hơp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đủ 4 điều kiện: Có thiệt hại xảy ra; hành vi gây thiệt hại là trái pháp luật; có mối quan hệ nhận quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra; có lỗi của người gây thiệt hại.

Điều 364. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Lỗi trong trách nhiệm dân sự

"Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý.

Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.”

2.2 Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều kiện có thiệt hại xảy ra. Thiệt hại là điều kiện cần được xem xét đầu tiên khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.Thiệt hại chính là tiền đề của trách nhiệm BTTH bởi mục đích của việc áp dụng trách nhiệm là khôi phục tình trạng tài sản cho người bị thiệt hại, do đó không có thiệt hại thì không đặt ra vấn đề bồi thường cho dù có đầy đủ các điều kiện khác.

Có hoạt động gây thiệt hại của tài sản.

Điều kiện mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của tài sản và thiệt hại xảy ra. Nguyên nhân và kết quà phản ánh mối quan hệ sản sinh ra nhau giữa các sự vật, hiện tượng trong thực hiện khách quan. Trong mối quan hệ này, hoạt động của tài sản là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, thiệt hại là hậu quả tất yếu của hoạt động của tài sản. Hoạt động của tài sản được coi là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại phải là hoạt động tự thân của tài sản, tức là không chịu sự tác động của con người.

Cơ sở xác định lỗi: Trong trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người được giao chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc các chủ thể khác có liên quan được xác định là có lỗi trong việc quản lí tài sản.

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH SỰ THẬT
Địa chỉ: Số 8 Ngõ 36 phố Hoàng Ngọc Phách,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, VN
Email: luatsuthat.vn@gmail.com

Điện thoại: 04.3776.7007 - Hỗ trợ 24/7: 0938188889/0912.47.97.66/0913.23.36.31

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ website Luật Sự Thật. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.